Zobacz nasze oddziały

Centrala Bełchatów

Ul. Warszawska 30
97-400 Bełchatów
fax.: 00 48 422350053
mail: spedycja@datumlogistic.pl
mail: biuro@datumlogistic.pl
mail: transport@datumlogistic.pl

Pabianice

Urszula Kubasiewicz
Tel: 505 178 278
mail: urszula.kubasiewicz@datumlogistic.pl
mail: transport@datumlogistic.pl

Partnerzy

TRANSPORT PONADGABARYTOWY:

Dysponujemy specjalistycznymi pojazdami umożliwiającymi przewóz towarów ponadnormatywnych o różnym charakterze na terenie całej Polski oraz Europy. Do wykonywania transportu używamy wyspecjalizowanych pojazdów. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze oraz doświadczeniu kierowców bezpiecznie i terminowy wykonujemy transporty ponadgabarytowe:

● sprzętu budowlanego
● sprzętu rolniczego
● suwnic belek nośnych o bardzo dużej długości
● konstrukcji stalowych różnego typu
● maszyn i urządzeń
● dźwigów

Oferujemy Państwu organizację transportu wraz ze wszystkimi wymogami prawnymi gwarantując przy tym :

● załatwianie wszelkich formalności i dokumentacji (wyrabianie zezwoleń, uzgodnień)
● załadunek, rozładunek
● przeprawy promowe
● pilotaż

Co to jest pojazd nienormatywny? kiedy potrzebne są zezwolenia na taki Transport ?

Pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy:

Definicja powyższa podana jest w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym - zgodnie z najnowszą zmianą wprowadzoną w ustawie z dnia 18.08.2011r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw(Dz. U. Nr 222 z 2011r. poz. 1321). Definicja ta jest tożsama z definicją podaną w ustawie z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych, która równocześnie została zmieniona. Ustawa wejdzie w życie 18.10.2012r. a niektóre jej istotne zapisy już w dniu 18.10.2011r.

Zezwolenie dla pojazdu nienormatywnego

Konieczność uzyskania zezwolenia dla pojazdu nienormatywnego:
Ruch pojazdu nienormatywnego wymaga uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ, Zezwolenia na wykonywanie przewozów pojazdami nienormatywnymi będą wydawane w siedmiu kategoriach. Kategoria I i II zezwoleń będzie wydawana dla ładunków podzielnych natomiast kategorie od III do VII bedą wydawane dla ładunków niepodzielnych. Zgodnie z definicją ładunku niepodzielnego podaną w art. 2 pkt 35b ustawy prawo o ruchu drogowym ładunek niepodzielny to ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków.